Har Gud ett kön?

 Så här fick jag lära mig att Gud såg ut när jag gick i skolan. Den bilden har ändrats rejält med åren.

Bibelns främsta myt är den om kronan. Hela vårt samhälle präglas av en hierarkistisk världsåskådning där olika sociala och religiösa ordningar har en pyramidform som kröns av den högsta intelligensen. Basen i pyramiderna stödjer och tjänar dess krona. Alltihop bygger på kontroll nedåt och lydnad uppåt. Kronans makt garanterade ordningen i samhället, vilket minskade den enskilda individens ansvar, möda och bekymmer. Myten om kronan har överlevt ända in på 1900-talet. Även moderna människor kan under perioder av socialt kaos, avsäga sig sin autonomi för att stödja en totalitär regim. Det visar vilken makt myten om kronan fortfarande har och förtryckande regenter som i stället manipulerade de fattiga för egen vinnings skull.

Den klassiska projektionen är den egna skulden överförd till kvinnan. Den har sitt ursprung i GT där Eva frestar och lurar Adam att äta den förbjudna frukten. Senast för ett par månader sen var det aktuellt på löpsedlarna om en 18 årig flicka i Irak som blev utsatt för gruppvåldtäkt. Flickan ansågs skyldig och dömdes till 200 piskrapp!

Lika aktuellt i Sverige där varje flicka/kvinna som blir utsatt för sexuellt våld måste förvara sig och bevisa sin egen oskuld! Berusad ?- utmanande klädd?- inte gjort tillräckligt stort motstånd etc. Är verkligen Tito Beltran skyldig till våldtäkt? Han hjälpte ju bara till att ta av trosorna. Han är ju en firad stjärna, med ett sydligt temperament.....  Vilket temperament har då den 18-åriga barnflickan? Syndigt, utmanande?

Senmedeltidens antrocentrism tvingade på kvinnor uppfattningen att de var helt och hållet sexuella och därmed stod längre bort från Gud än män. Det lever kvar än idag.

I slutändan handlar det väl egentligen om makt. Makt över folket, makt över kvinnan.

Jag har läst en bok av en amerikansk författare vid namn Gail Ramshaw som hetr Gud - bortom genus.
Ramshaw fick mig verkligen att börja fundera på hur vi använder språket. Jag tror att det skulle finnas många poänger med att använda ett mer könsneutralt språk. I dagens samhälle med jämlikhetsdebatten känns det oerhört konstigt att kvinnan fortfarande betraktas som en lägre stående andrahandsvarelse.

Det är viktiga frågor hon tar upp.
Vilket budskap vill kyrkans språk förmedla?
Förmedlar en gammal formulering de värderingar som den ursprungligen var tänkt?

Att acceptera myten om kronan är förödande för kristenheten enl. Ramshaw. När man sanktionerar männens överhöghet, glömmer man den i dopet grundade jämlikheten mellan könen. Precis som man med myten kan förstärka människans benägenhet att ta sin tillflykt till totalitära system och därmed bromsa den demokratiska utvecklingen i världen. Eller att lägga allt ansvar över jorden på den himmelska Fadern/Kungen istället för att ta klimatfrågorna, fredsarbetet etc. på största allvar.

Ramshaw menar också att många av bibelns metaforer förlorat sin kraft. En metafor som inte längre överraskar är en död bild enl. litteraturvetare. Alltför många bilder i kristet språkbruk är döda. Ingen unge idag vet vad en herde är. Eller kan förstå varför vi människor är lamm. Och om Jesus är kungen, var är då Silvia? Metaforer måste anpassas till olika folk. I mellanöstern har kanske herden fortfarande kraft. I Jokkmokk skulle det kunna fungera med renskötare. Men vad passar i förorten?
Att byta genus på Gud till ett femininum är lika felaktigt enligt Ramshaw. Gud är könsneutral och vi borde sträva efter att använda ett mer neutralt språk.
Ja varför inte..... ...och varför är det så hotande?


Häxornas afton....

 Nu är jag redo......  som jag skrivit om tidigare påskar så är det idag den stora flygardagen för oss "häxor" . Att vara häxa idag kan innebära att man bryr sig och blandar sig i ... tex. det som tonåringar inte vill att man ska blanda sig i. När det gått ett tag,  så förvandlas man från häxa till ett hygglo som brydde sig.
Lillhäxan skall till fjälls så det blir katta och jag i år.
 Här sitter han startklar