Nu kommer våren

 Blåsippan ute i backarna stå...... ja det fick vi lära oss i skolan. Varje vår sökte vi barn efter den förunderliga blomman som både kunde niga och prata. Aldrig lyckades vi hitta någon. Men nu har det hänt. Efter snart femtio år, har jag nu äntligen fått se den eftertraktade blåsippan  i Härnösand.
Veckan har varit givande med en pilgrimsvanding måndag kväll, givande föreläsningar och seminarier. Själv har jag berättat om hedersrelaterat våld och vi har sett filmen "när mörket faller". Under onsdagens mässa tjänstgjorde jag  i domkykan, där jag hjälpte till att dela ut sakramenten. Det gick bra och jag hade inte en aning om att det var domprosten jag assisterade. Tydligen var självaste biskopen en av gästerna men det visste jag inte heller och inte är jag så brydd. Som gammal husmor kan jag både duka och duka av ett bord , och utspisa gäster. Inget märkvärdigt alls det är mer själva innehållet i bespisningen som är eljest.
Nu bär det av på jobbet...

Kristendom för ateister..Olle Carlsson har under sina 25 år som präst sällan stött på en tvättäkta ateist. De allra flesta tycks, särskilt i livets svåra stunder, känna en närvaro av något större.

Kristendom för ateister gör upp med fördomar om vad en kristen tro måste vara. Den pekar istället på den längtan som många idag bär på efter detta något.

Finns Gud? Vem är Gud? Prästen Olle Carlsson tar i sin bok Kristendom för ateister upp de riktigt stora frågorna, men på ett sätt som gör att alla känner sig accepterade. Hur kan man tillexempel vara kristen och homosexuell, feminist, tro på Big bang? I boken punkterar han myterna om vad vi "får" och "inte får" tro.


Nya medarbetare ....

JORDANS MANAGEMENT CENTER

Till Jesus Josefsson
Timmershopen
NASARET

Utvärdering av era nya medarbetare:
Vi tackar för materialet ni sänt oss om de tolv män som ni utvalt att erhålla ledande positioner i er nya organisation. Alla har nu genomgått vårt test och vi har databehandlat resultaten. Dessutom har vi haft enskilda intervjuer med var och en, tillsammans med anlagskonsulent och psykolog.
Vår gemensamma uppfattning är att de flesta har stora brister i sin bakgrund och utbildning. De saknar dessutom totalt talang för den verksamhet ni önskar bedriva. Vi rekomenderar er därför att fortsätta ert sökande efter personer med ledarskapserfarenhet och dokumenterad förmåga.
Simon Petrus är känslomässigt instabil och tempramentsfull. Andeas har inga som helst ledaregenskaper. Sebedaios sönser, Jakob och Johannes sätter sina egan intressen framför grupplojalitetens. Tomas visar en ifrågasättande attityd som lätt kan underminera moralen i gruppen. Vi måste också uppmärksamma er om att Matteus, är på Jerusalems Business Bureaus, svarta lista.  Alfaios son, Jakob och Taaddaios har avgjort radikala åsikter, och båda fick höga värden på den manodepressiva skalan.
Återstår en enda av era kandidater som visar på goda möjligheter. Han har både resurser och förmåga. Ett lysande affärssinne, stor social kompetens med goda förbindelser. Han är motiverad, ambitiös, flexibel med ett nytänkande som kan tillföra mycket nytt. Vi rekomenderar Judas Iskariot som er högra hand.  Alla de andra saknar kompetens.
Vi önskar er framgång i er nya organisation.       
Jordan Management Center