Vägen

Att vara på väg.....alla är vi på väg någonstans. Ibland är vi säker på vart, vilket som är målet. Ibland är det svårt att se bortom kröken. Ofta är det själva resan som är viktig och njutbar. Eller som Karin Boye skriver:
Den mätta dagen, den är aldrig störst
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd,
men det är vägen som är mödan värd.
Det bästa målet är....en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.