God fortsättning ....

 Som vanligt en hektisk period med julen. Barn och barnbarn skall komma, det skall sjungas i dagarna tre i kyrkan, gäster, mat, osv. Annandagen var det färdigsjunget för min del.
Bastant i dubbel bemärkelse. Kläderna satt snävt i midjan och rösten var skrovlig minst sagt.  Nu ligger jag mest och pustar och tycker synd om mig själv. Det är inte influensa, det är jag vaccinerad mot, utan en helt vanlig host och snuva förkylning.
Nu skall jag dricka choklad och gå och lägga mig, det kommer barnbarn i morgon så det gäller att vara på benen.
God fortsättning önskar jag alla

Retreat

 Vi lever i en tid då allting snurrar allt fortare. Utbrändhet har blivit en folksjukdom. Även små barn uppvisar stresssymtom. Ungdomar har ständigt mp3-spelaren i öronen. Tystnad och stillhet har blivit en bristvara.
Retreat är att dra sig tillbaka, för att finna vila, inre samling och orientering i den livssituation man befinner sig i.
"Följ med mig, bort  till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni kan vila lite"
  säger Jesus till lärjungarna. (Mark 6:31)
Orden grep mig direkt....
Uppmaningen..... Följ med mig....vi går tillsammans, vi slår följe...   Följ i Jesu fotspår, följ vägen, Jesus är vägen, sanningen och livet.
Vart skall vi?......... bort till en öde trakt.......... öde = ensam, ödslig, tom, obrukad, naken, tyst ? Till en plats som är obrukad, ensam ödslig och tyst. Var finns den platsen? Hur långt är det dit? Och om vi alla skall dit är ju den platsen inte särskilt öde längre. Finns den platsen närmare än vi tror? Kan den finnas inom var och en? I så fall är det nära dit.
Syftet......Så vi får vara tillsammans och ni kan vila lite. ....  Vilka vi? Jesus är den ena i alla fall. Där kan jag vila när jag är trött. Där kan jag hämta kraft, energi och inspiration. Inte prestera, inte jaga efter framgång (eller jobb) inte drunkna i krav. Inte bli bedömd eller vägd i en vågskål. Bara vara. "I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla utan krav." (ps 522)
Jag lugnar mitt sinne så att rösten som viskar i mig kan bli hörd. Lyssnar till mitt hjärta eller mitt inre. Och det är hela saken med retreat. Det enkla och självklara. Det räcker gott.
Här blir alltså tystnad nästa vecka

Alkohol eller ej....?

                        
Är det nödvändigt att ha alkoholhaltigt vin vid utdelandet av sakramenten? Kan det till och med utlösa återfall hos en nykter alkoholist att använda starkvin? Och skall man ev ha två olika alternativ ett med och ett utan alkohol eller pekar man då ut den som har problem? På olika bloggar har man gångna veckan diskuterat mässa eller gudstjänst på söndagarna.  Jag tycker att mässan är bland det viktigaste vi har i kyrkan, den borde vi fira varje dag eller åtminstone några gånger i veckan men under vilka former?
Kolla länken nedan.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_2051073.svd

Så kan det gå


   Den nyutexaminerade prästen skulle hålla sin första högmässa och var så nervös att han knappt kunde tala till församlingen. Efter högmässan bad han om råd av en äldre präst. Denna tipsade:
- När jag känner oro över att ställa mig inför församlingen sätter jag ett glas vodka bredvid mig och smuttar när jag känner mig nervös.

Den yngre prästen följde rådet nästkommande söndag. I början när han kände oro tog han en klunk och höll en stormande predikan.

När han återkom till prästgården satt en lapp på dörren:

Smutta på vodkan, svep den inte.
Det är tio budord, inte tolv.
Jesus var fin och helig, inte full och velig.
Vi kallar inte Jesus Kristus för J.K.
Om vår Fader, Son och den Heliga Ande säger vi inte Farsan, Lillen och Spöket.
Och David besegrade Goliat, han spöade inte skiten ut honom.